CW Logistikutveckling arbetar med att utveckla transportlogistiken för offentliga och privata verksamheter.