Vinnande utveckling inom logistiklösningar

clocka
CW Logistikutveckling arbetar med att utveckla effektiva och hållbara transportlösningar för offentliga och privata verksamheter. Rätt teknik, organisation och arbetssätt kan generera både ekonomiska och miljömässiga vinster, samt förbättra trafiksäkerhet och transportkvalitet.

Våra kompetensområden innefattar bland annat:

• Projekt- och processledning
• Transport- och fordonsutredningar (bl.a. Intelligenta transporter)
• Fordonsorganisation och logistik
• EU-projekt och nationella projekt kring hållbara transporter
• Fordonsteknik
• Triple helix arbete
• Policydokument